صابون بره موم عسل

صابون کرم عسل

صابون پوستت عسل؛ کرم بدنت عسل؛ اگه پوستت چرب و مختلطه، اونم بزن عسل! . . «صابون بره موم عسل» و «کرم دست و بدن پروتئین شیر و عسل» مخصوص پوست‌های چرب و مختلط هستن و چربی پوست رو کنترل میکنن. البته چربی ضروری پوست از بین نمیره و خشک نمیشه. این دوتا محصول، منافذ […]

صابون کرم عسل ادامه مطلب »