قوانین

قوانین

قوانین و مقررات استفاده از فروشگاه اینترنتی پینگ فیس  استفاده شما از فروشگاه اینترنتی “پینگ فیس” و سفارش کالا از این پایگاه به معنی توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد: خرید کالا از فروشگاه اینترنتی “پینگ فیس” بر مبنای قوانین و آئین نامه های موجود در مورد تجارت الکترونیک و […]

قوانین ادامه مطلب »